telefon (22) 55 69 300
31/08/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/25/16

DATA OGŁOSZENIA: 31/08/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/09/2016 do godz. 12:00

Dostępność