telefon (22) 55 69 300
01/12/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/36/16

DATA OGŁOSZENIA: 01/12/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/12/2016

Dostępność