telefon (22) 55 69 300
27/06/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług asystentki stomatologicznej dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/14/17

DATA OGŁOSZENIA: 27/06/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/06/2017 do godz. 16:00

Dostępność