telefon (22) 55 69 300
15/07/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

ZZ/24/20 – Dostawa, instalacja rekondycjonowanego aparatu do znieczulenia i szkolenie personelu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZZ/24/20

DATA OGŁOSZENIA: 15/07/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/07/2020

Dostępność