telefon (22) 55 69 300
17/11/2023

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

ZZ/48/23 Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji skóry, narzędzi oraz szybkiej dezynfekcji powierzchni na potrzeby Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ii

nr sprawy ZZ/48/23

DATA OGŁOSZENIA: 17/11/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/11/2023 do godz. 16:00

Dostępność