telefon (22) 55 69 300

Specjalizacje

SPECJALIZACJE LEKARZY DENTYSTÓW

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jako jedna z nielicznych jednostek na Mazowszu posiada akredytację, w ramach której, w jednostce realizowane są specjalizacje oraz staże kierunkowe w następujących dziedzinach:

  • stomatologii zachowawczej z endodoncją
  • chirurgii stomatologicznej
  • ortodoncji
  • periodontologii
  • protetyki stomatologicznej
  • stomatologii dziecięcej

Obecnie mamy przyznane 53 miejsca akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji, z czego 14 miejsc przypada na stomatologię zachowawczą z endodoncją, 7 miejsc na chirurgię stomatologiczną, 8 miejsc na ortodoncję, 6 miejsc na periodontologię , 12 ma protetykę stomatologiczną oraz 6 miejsc na stomatologię dziecięcą.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji znajduje się na stronie www.cmkp.edu.pl.

Więcej o: stażach podyplomowych w MCS w Warszawie.

 

Dowiedz się więcej o specjalizacjach stomatologicznych

Szczegółowe informacje na temat możliwości realizacji stażu specjalizacyjnego, wymogów formalnych można uzyskać w Dziale Kadr i Szkoleń

tel. 22  55  69  410   i   22  55  69  412

szkolenia@mcs-przychodnia.pl

Dostępność