telefon (22) 55 69 300

Staże

STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY DENTYSTÓW

Uwaga kandydaci na staż podyplomowy!

Lekarzy dentystów, którzy rozpoczynają staż podyplomowy z dniem 1.10.2021r. zapraszamy na szkolenia wstępne i podpisanie umów o pracę w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. o godz. 8.45 – III piętro Sala konferencyjna.

Obecność obowiązkowa – jest to pierwszy dzień stażu podyplomowego.

 

 

 

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w tym staży cząstkowych w następujących zakresach: stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja.

 

Przydział miejsc na staż podyplomowy

Zgodnie z art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty przydział miejsc na staż podyplomowy leży w kompetencji właściwej okręgowej rady lekarskiej. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

Uwaga. Ważne informacje:

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na staż:

  1. oryginał skierowania z Izby Lekarskiej
  2. dokument potwierdzający ograniczone prawo wykonywania zawodu
  3. zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom Akademii Medycznej
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez Lekarza Medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku lekarza dentysty – stażysty podyplomowego
  5. aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna – do wglądu, zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B
  6. dowód osobisty – do wglądu
  7. inne dokumenty (świadectwo pracy, akt ślubu)
  8. karta stażu wydana przez Izbę Lekarską

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Dostępność

INFORMACJE DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o.

 

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30 (ostatni pacjent o godz. 18.30),

 

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, stosujemy
poniższe zasady:

1) Proces rejestracji pacjentów rozpoczynamy od wypełnienia przez pacjentów tzw. Formularza
covid (pobierz) i przekazania go pracownikowi Rejestracji.

2) Pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadzamy przerwy dezynfekcyjne. Są one
niezbędne w celu dokładnej dezynfekcji całego gabinetu i sprzętu medycznego, wymiany
powietrza w gabinecie oraz zmiany odzieży ochronnej przez zespół medyczny.

3) Całe nasze Centrum wraz ze sprzętem medycznym poddajemy dezynfekcji w ciągu nocy.

4) Personel gabinetu stomatologicznego (lekarze, asystentki, technicy RTG) wyposażony jest w
jednorazowe środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

5) Narzędzia i końcówki stomatologiczne sterylizujemy zgodnie ze stałymi standardami MCS Sp. z
o.o.: zawsze używamy sterylnych kompletów narzędzi.

6) Pacjentów umawiamy z zachowaniem odstępów między wizytami, aby zminimalizować liczbę
osób przebywających w poczekalni jednocześnie.

7) Przy wejściu oraz wewnątrz gabinetów zapewniliśmy pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym dla
pacjentów.

8) Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w kontakcie z Rejestracją, która dodatkowo jest
chroniona przez ekrany zabezpieczające.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, do każdej wizyty odpłatnej doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 PLN, (w
przypadku leczenia w narkozie opłata wynosi 100 PLN).