telefon (22) 55 69 300
24.09.2019

Usuwanie ósemek pod narkozą – bezpieczeństwo i komfort pacjenta

Wiele osób, z różnych powodów, jest zmuszona usunąć ósemki. Aby uniknąć stresu, a przede wszystkim bólu, część pacjentów decyduje się na wykonanie zabiegu pod narkozą. Czy taki zabieg jest bezpieczny? Jakie są przeciwwskazania do wykonania takiej procedury?

Dlaczego usuwa się ósemki?

Ósemki, ze względu na swoje umiejscowienie oraz budowę, są szczególnie narażone na powstawanie zmian próchnicznych. Często stają się przyczyną bólu. Niejednokrotnie jedyną formą leczenia jest ich usunięcie. Co więcej, część stomatologów zaleca również profilaktyczne usuwanie ósemek. Uważa się bowiem, że zęby te nie pełnią żadnej istotnej funkcji w ludzkim uzębieniu. Odrębnym tematem jest usuwanie ósemek niewyrzynających się, rosnących w sposób nieprawidłowy i wywołujących wady zgryzu – zabiegi tego typu są zazwyczaj trudniejsze i wymagają często wizyty u chirurga stomatologicznego.

Zabieg pod narkozą – na czym polega?

Narkoza, inaczej określana znieczuleniem ogólnym, jest formą kontrolowanego i czasowego zniesienia świadomości pacjenta oraz odczuwania przez niego bólu. Stosowane podczas niej leki wymagają podania dożylnego, a cała procedura musi być nadzorowana przez lekarza anestezjologa. Narkoza kończy się wybudzeniem pacjenta i kilkugodzinną obserwacją. W większości przypadków, o ile podczas zabiegu nie wystąpią nieprzewidziane zdarzenia, jest procedurą bardzo bezpieczną.

Usuwanie ósemek pod narkozą – przeciwwskazania

Część pacjentów poddających się zabiegowi usunięcia ósemek decyduje się na narkozę. Jak każda procedura medyczna i ta ma swoje przeciwwskazania bezwzględne oraz względne. Do pierwszej grupy zaliczamy między innymi brak zgody lekarza stomatologa na wykonanie tego typu procedury, nieustabilizowane choroby przewlekłe pacjenta, zaburzenia krzepnięcia krwi czy też udokumentowane reakcje nadwrażliwości na środki wykorzystywane podczas znieczulenia. Jeśli chodzi o przeciwwskazania względne, to mają one zazwyczaj charakter przejściowy i wymagają od pacjenta wcześniejszego przygotowania przed zabiegiem. Można do nich zaliczyć między innymi ostre infekcje dróg oddechowych (na przykład zapalenie płuc, anginę) czy też brak współpracy młodocianego pacjenta z lekarzem stomatologiem.

Podsumowując, zabiegi stomatologiczne wykonywane pod narkozą są bezbolesne,  a co za tym idzie o wiele bardziej dla pacjenta komfortowe. Należy jednak pamiętać, że jak każda procedura medyczna takie zabiegi mają swoje przeciwwskazania.

Dostępność