telefon (22) 55 69 300
Public Procurement

Please select from the list below:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. realizuje zakupy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

More

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

More

ZAPYTANIA OFERTOWE

More

PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

More

KONKURSY

More

Sprawy zamówień publicznych i zakupów prowadzi Zespół Zamówień Publicznych, którego koordynatorem jest Pani Katarzyna Rączkowska

Tel. 22 55 69 430
Fax: 22 55 69 431
zamowienia@mcs-przychodnia.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią “Polityki prywatności”, dostępną na stronie www.mcs-przychodnia.pl

Accessibility