telefon (22) 55 69 300

Władze spółki

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. - Władze Spółki

Rada nadzorcza

Małgorzata Stachurska – Turos

Przewodnicząca Rady

Sławomir Morawski

Wiceprzewodniczący Rady

Hubert Królak

Członek Rady

Stanisław Wójcik

Członek Rady

Ewelina Ambroziak

Członek Rady

Zarząd spółki

Tatiana Garstka

Prezes Zarządu

Kacper Pietrusiński

Członek Zarządu

Dyrekcja

Ewelina Karłowska

Dyrektor ds. Medycznych

Jan Chmielowiec

Dyrektor ds. Administracyjnych

Renata Tauber

Dyrektor ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Prokurenci

Agnieszka Białowąs

Prokurent

Jan Chmielowiec

Prokurent
Dostępność