telefon (22) 55 69 300

Władze spółki

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. - Władze Spółki

Rada nadzorcza

Małgorzata Stachurska – Turos

Przewodnicząca Rady

Sławomir Morawski

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Paluszkiewicz

Członek Rady

Stanisław Wójcik

Członek Rady

Zarząd spółki

Tatiana Garstka

Prezes Zarządu

Kacper Pietrusiński

Członek Zarządu

Dyrekcja

Ewelina Karłowska

Dyrektor ds. Medycznych

Tomasz Niewadzi

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Marcin Bugaj

Dyrektor ds. Administracyjnych

Renata Tauber

Główny Księgowy
Dostępność