telefon (22) 55 69 300
30/11/2023

Konkurs ofert

KO/10/23 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarza dentystę w Poradni Ortodoncji Spółki na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/10/23

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/12/2023 do godz. 12:30

Dostępność