telefon (22) 55 69 300
31/05/2024

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy ZZ/20/24

DATA OGŁOSZENIA: 31/05/2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/05/2024

Dostępność