telefon (22) 55 69 300
03.02.2020

Koszty leczenia kanałowego zębów

Leczenie kanałowe (endodontyczne) ma za zadanie wyeliminować skutki, jakie powstały w procesie zapalnym zęba. W tym celu po uprzednim podaniu znieczulenia usuwa się chorobowo zmienioną miazgę z komory oraz kanałów leczonego zęba.

Po usunięciu chorobowo zmienionej miazgi ząb jest poddawany dezynfekcji, a powstały ubytek jest uzupełniany odpowiednim materiałem biokompatybilnym. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się gutaperkę. Na sam koniec korona zęba po zabiegu endodoncji zostaje zabezpieczona przed działaniem bakterii.

Niestety, jako metoda wymagająca ogromnej precyzji wykonania endodoncja może zakończyć się powikłaniami. Zdarzają się one relatywnie rzadko i głównie u mniej doświadczonych specjalistów. Dlatego bardzo istotnym jest, aby przed rozpoczęciem leczenia wybrać salon stomatologiczny, który budzi nasze zaufanie i którego kadra jest odpowiednio przeszkolona, czego dowodem mogą być na przykład liczne certyfikaty ukończenia kursów oraz poświadczające o jakości wykonywanych zabiegów w placówce, a także renoma osób tam pracujących.

Kiedy leczenie kanałowe jest koniecznością?

Niekiedy leczenie zęba kanałowo jest jedyną możliwością, aby uratować go przed nieodwracalnym usunięciem. Endodoncja jest szczególnie wskazana w przypadku, kiedy na skutek zaniedbania leczenia dojdzie do martwicy zęba. Bardzo często towarzyszą temu bolesne zgorzele. Czasami zdarza się, że wskutek niewłaściwie wykonanego zabiegu stomatologicznego wokół starej plomby rozwinie się próchnica, wówczas endodoncja może uratować taki ząb. Leczenie kanałowe wykorzystywane jest również w sytuacji odsłonięcia miazgi zęba w wyniku przebytego udaru, uszkodzenia miazgi w wyniku działania bodźców termicznych, naświetlania głowy lub promieniowania UV, a także na skutek mikrourazów.

Od czego zależy koszt leczenia kanałowego?

Niska cena nie zawsze jest tożsama z prawidłowo wykonanym zabiegiem. Ceny za leczenie kanałowe wykazują spore różnice, w zależności od przychodni stomatologicznej. Istotny wpływ na cenę ma również miasto, w którym wykonywany jest zabieg, doświadczenie stomatologa (czasami mniej doświadczeni mogą zachęcać potencjalnych pacjentów niższymi stawkami) oraz przede wszystkim rodzaj wykorzystywanych materiałów w trakcie pracy. Na cenę składa się również bardzo długi czas zabiegu, co wymaga od lekarza dentysty ogromu pracy oraz precyzji wykonywanych czynności. Bardzo często leczenie zęba kanałowo odbywa się podczas kilku wizyt, w przeciwnym wypadku cały proces trwałby kilka godzin pod rząd bez przerwy.

Na wysokość kosztów wpływa także konieczność wykonania dodatkowych badań przed przystąpieniem do właściwego zabiegu. Najczęściej lekarz dentysta zleca wykonanie zdjęcia RTG, które pomoże później we właściwej diagnostyce i podjęciu odpowiedniego leczenia.

Część dentystów ustala cenę zabiegu od ilości kanałów, które znajdą się w zmienionym chorobowo zębie. Im wyższa liczba kanałów do oczyszczenia, tym wyższa będzie cena końcowa zabiegu.

Orientacyjne ceny leczenia kanałowego

Biorąc pod uwagę powyższe trudno jest powiedzieć dokładną cenę, nie mniej można spróbować oszacować przyszły wydatek. Koszt zdjęcia RTG to wydatek rzędu 20 złotych, znieczulenie kosztuje około 30 złotych, natomiast samo leczenie zęba kanałowo może sięgać nawet 1000 złotych. Koszt jednego zęba leczonego w ten sposób to około 400 złotych. Każdy kolejny ząb to wzrost ceny o około 150 złotych.

Koszt leczenia kanałowego jest relatywnie wysoki w porównaniu do innych oferowanych zabiegów, jednak czasami nie ma innej możliwości, aby uratować chore zęby. Warto o tym pamiętać i zwracać szczególną uwagę na profilaktykę i właściwą higienę jamy ustnej, która pomoże w przyszłości uniknąć kosztownego leczenia oraz problemów związanych z uzębieniem i stanem zdrowia jamy ustnej.

Dostępność