telefon (22) 55 69 300
Poradnie

Implanty

W naszej placówce stomatologicznej świadczymy usługi z zakresu implantologii i implantoprotetyki.

Wszczepianie implantów zębowych

Każdy zabieg wszczepienia implantów zębowych poprzedzony jest wnikliwymi badaniami. Między innymi przeprowadzamy pełną diagnostykę radiologiczną, w tym badania tomograficzne. Badanie radiologiczne wykonywane w trzech wymiarach jest niezbędne do oceny ilości  i jakości kości w miejscu przyszłej implantacji. Stosowane przez nas implanty pochodzą od wiodących producentów, którzy specjalizują się w rozwoju, produkcji i sprzedaży implantów stomatologicznych. Wszystkie stosowane przez nas produkty dentystyczne posiadają liczne certyfikaty świadczące o ich wysokiej jakości.

Implantologia w MCS w Warszawie

Wykonujemy zabiegi z zakresu implantologii zarówno od strony chirurgicznej, jak i protetycznej. W naszej placówce przeprowadzamy m.in. zabiegi wszczepienia implantów, podniesienia dna zatoki, regeneracji kości oraz odbudowujemy braki zębowe koronami na implantach na podbudowie z tlenku cyrkonu, mostami protetycznymi na implantach, a w przypadku bezzębia wykonujemy protezy całkowite osadzone na implantach.

Naszym podstawowym celem jest dobro i zadowolenie Pacjentów, których dotknął problem utraty uzębienia. Doświadczenie, wiedza i indywidualne podejście do każdego Pacjenta sprawia, że z powodzeniem przeprowadzamy zabiegi polegające na wszczepianiu implantów zębowych.

Czym jest implant zębowy?

Implanty zębowe albo stomatologicznesztucznymi zamiennikami korzenia zęba. Nazywane także wszczepami, kształtem przypominają niewielką śrubę, na której jest montowana porcelanowa lub cyrkonowa korona protetyczna – do złudzenia przypominająca  naturalną koronę zęba. Korona protetyczna jest sztucznym zębem mocowanym do implantów, uzupełniająca istniejące ubytki. Idealny implant stomatologiczny winien być wytrzymały, a odbudowa protetyczna (korona, most czy proteza) nie powinna wyróżniać się swoim kolorem na tle naturalnych zębów.

Odbudowa ubytku z zastosowaniem implantu stomatologicznego odbywa się za pomocą trzech elementów:

 • wkręcanej w kości szczęk tytanowej śruby (implantu),
 • łącznika, który jest niewielkim, wykonanym z tytanu albo cyrkonu elementem, łączącym implant z koroną protetyczną;
 • korony protetycznej, jedynej widocznej części odbudowanego ubytku.

Te trzy elementy składają się na funkcjonalną całość, doskonale zastępującą naturalny ząb.

Implanty zębowe przeważnie wykonane są z tytanu – materiału biozgodnego, który nie powoduje reakcji alergicznych. Niektóre implanty wykonane są także ze stopu tytanu, a ich powierzchnia pokryta jest rozpyloną plazmą tytanową, bądź hydroksyapatytem będącym porowatą substancją ceramiczną, stymulującą wrastanie żywej tkanki kostnej.

Implanty stomatologiczne dokładnie wkomponowują się w uzębienie i dają poczucie trwałości i komfortu. Dzięki temu można zapomnieć o wszelkich problemach z jakimi borykają się na co dzień użytkownicy tradycyjnych protez zębowych, bowiem prace protetyczne osadzone na implantach są stabilne i dają poczucie komfortu.

Implanty są indywidualnie dobierane dla każdego pacjenta, zatem różnią się one między sobą długością, szerokością czy rodzajem łącznika. Ich ogromna różnorodność przekłada się na bogatą ofertę rozwiązań protetycznych oraz umożliwia leczenie zarówno pojedynczych, jak też rozległych braków zębowych.

Kiedy stosowane są implanty zębowe?

Uzupełnienie brakującego uzębienia jest wskazane nie tylko z estetycznych względów, ale również z powodów zdrowotnych. Dzięki niemu można zachować piękny uśmiech, ale także zapobiec utracie kolejnych zębów w wyniku ich przesuwania się.  Leczenie implantologiczne uważane jest za najbardziej fizjologiczną formę uzupełnienia braków zębowych, która ma znaczenie nie tylko w zakresie estetyki oraz funkcji, ale także artykulacji i poprawy samopoczucia.

Implanty zębowe mogą być idealnym rozwiązaniem dla osób, które straciły zarówno jeden czy kilka zębów, jak i borykają się z brakiem całego uzębienia. Dzięki implantom stomatologicznym pacjenci odzyskują korzeń i koronę zęba, co zapobiega także zanikowi kości. Wszczepienia implantu zębowego ma też swoje ograniczenia. Zabieg wszczepienia implantu stomatologicznego wymaga czasem dodatkowych przygotowań.

Należy jednak pamiętać, iż ostateczną decyzję o implantacji każdorazowo podejmuje lekarz implantolog, po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowego badania i wywiadu. Implantów używa się zarówno do uzupełnienia pojedynczych ubytków, jak i do zwiększenia liczby filarów pod przyszły most protetyczny.

O wszczepiony implant zębowy należy dbać jak o własne zęby.

Rodzaje implantów zębowych

Podstawowy podział implantów zębowych związany jest z materiałem, z jakiego są wykonane.

Zazwyczaj wszczepy zrobione są z tytanu – najbardziej trwałego, a zarazem biozgodnego materiału, który jest bardzo dobrze tolerowanym przez ludzki organizm. Implanty tytanowe doskonale integrują się z kośćmi, a potem zrastają z nimi na stałe, dzięki czemu stanowią idealnie stabilne podparcie dla korony, mostu lub protezy.

Od niedawna zastosowanie w implantologii znajduje również inny materiał – tlenek cyrkonu, który, podobnie jak tytan, doskonale integruje się z organizmem człowieka. Implanty cyrkonowe stanowią jedną z najnowszych form implantów stomatologicznych. Badania kliniczne wykazały, że proces ich integracji jest taki sam jak implantów tytanowych. Tlenek cyrkonu ma kolor kości słoniowej, a to czyni go podobnym do koloru naturalnego zęba, co stanowi niezwykle istotny czynnik dla odbudowy zębów w jamie ustnej, pozwalając uzyskać wysoki efekt kosmetyczny.

Kolejny podział implantów dokonywany jest zależnie od sposobu umiejscowienia wszczepu. Najbardziej popularne są implanty śródkostne, które są mocowane w obrębie kości szczęki bądź żuchwy. Wówczas proces wszczepiania przebiega na ogół dwuetapowo, a więc początkowo umieszcza się wszczep, a po upływie jakiegoś czasu, kiedy zachodzą procesy integracji z tkankami własnymi pacjenta, implant jest odsłaniany, zaś na jego szczycie zakładany jest łącznik, który służy do zamocowania korony zębowej.

Nieco inny rodzaj stanowią implanty podokostnowe, które są mocowane bardziej powierzchownie, aniżeli śródkostne. W ich przypadku przeprowadza się na ogół procedurę jednoetapową, zaś wierzchołek implantu pozostaje cały czas odsłonięty, a po wygojeniu się rany mocuje się korony. Tego rodzaju implanty są alternatywą dla pacjentów, których kości charakteryzują się niewielką gęstością, a więc nie można osadzić w nich implantów śródkostnych. Niestety, ten rodzaj implantów zębowych cechuje niższa wytrzymałość w związku z czym ten rodzaj implantów nie jest rekomendowany przez naszych lekarzy implantologów.

Implanty zębowe różnią się między sobą rozmiarami struktur. Na ogół mają one od 3,0 do 4,2 milimetra średnicy, mogą jednak być również większe i osiągać nawet 6 milimetrów. Wybór odpowiedniego rozmiaru implantu stomatologicznego zależy od okolicy, w jakiej zęby mają być odtworzone, zatem mniejsze wszczepy stosuje się do odbudowy uzębienia w przedniej części jamy ustnej, natomiast większe zastępują korzenie zębów przedtrzonowych oraz trzonowych. Implanty mają również różne kształty części osadzanej w kości .

Zalety implantów zębów

Implanty są przede wszystkim stabilne oraz trwałe, a także dzięki nim można w bezpieczny i niemalże bezbolesny sposób przywrócić naturalnie piękny uśmiech. Ponadto pozwalają na uzupełnienie nie tylko pojedynczych ubytków, lecz także wszystkich zębów. Są również w zasadzie niedostrzegalne pod linią dziąsła, zaś osadzone na nich korony doskonale odtwarzają naturalne uzębienie.

Do podstawowych zalet leczenia implantologicznego należy:

 • stosunkowo krótki czas leczenia;
 • implanty zębowe są idealnie dopasowane do naturalnego uzębienia pacjenta i pozwalają zachować naturalny wygląd twarzy;
 • komfort użytkowania (żucia);
 • implanty wszczepiane są w miejsce brakujących zębów, dzięki czemu nie dochodzi do naruszenia zdrowego uzębienia;
 • implanty stomatologiczne (wszczep) są one wyjątkowo trwałe; co prawda sama korona protetyczna zamocowana na implancie może ulec uszkodzeniu, np. na skutek urazu. Nie jest to jednak wielki problem, gdyż sam implant umieszczony w kości nie ulega zniszczeniu, a naprawie podlega tylko korona protetyczna.
 • można zapomnieć o problemach, które mają użytkownicy tradycyjnych protez zębowych – przesuwaniu się protezy w jamie ustnej, dostawaniu się okruchów jedzenia pod protezę czy konieczności mocowania jej za sprawą specjalnych klejów.

Chociaż podejmując decyzję o wszczepieniu implantów stomatologicznych należy być przygotowanym na poniesienie wyższych kosztów, to jednak komfort, jaki się dzięki temu uzyskuje jest bezdyskusyjny. Ponadto po zabiegu twarz wygląda naturalnie i zachowuje swój kształt, można uśmiechać się bez obaw, jeść wszystko, na co tylko ma się ochotę, a przede wszystkim nie obawiać się, iż ktoś postronny dostrzeże różnicę pomiędzy naturalnymi zębami, a implantami stomatologicznymi.

Przeciwwskazania dla wstawienia implantów

Zbieg implantologiczny jest jedna z procedur chirurgicznych, a zatem wszystkie przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych mogą odnosić się również do zabiegów wszczepiania implantów zębowych. Prawidłowo przeprowadzony zabieg implantacji wpływa na długoterminowe powodzenie całego leczenia implantologicznego.

Wszelkie przeciwwskazania do zabiegu implantacji dzielą się zasadniczo na trzy grupy.

Przeciwwskazania miejscowe, które dotyczą jamy ustnej. W tej grupie zawierają się takie przeciwwskazania, jak:

 • zbyt małe rozmiary wyrostka zębodołowego, które nie będą wystarczające do umieszczenia implantów zębowych;
 • zbyt mało miejsca między sąsiednimi zębami, jak też między zębami górnymi i dolnymi;
 • nieprawidłowa błona śluzowa istniejąca w miejscu przyszłej implantacji;
 • niedostateczna jakość tkanki kostnej (np. znaczna atrofia przedniego odcinka żuchwy czy tylnego odcinka szczęki).

Przeciwwskazania ogólne bezwzględne to niektóre choroby. Należy tu wymienić przede wszystkim:

 • choroby, które wyniszczają organizm, w tym AIDS, choroba nowotworowa;
 • alkoholizm i uzależnienie od narkotyków; w przypadku choroby alkoholowej występuje zwiększone ryzyko pojawienia się krwotoku okołozabiegowego spowodowane nieprawidłowościami w krzepnięciu krwi;
 • osteoporozę, zwłaszcza leczoną z zastosowaniem bisfosfonianami, ponieważ taka terapia może skutkować pozabiegową martwicą kości;

Przeciwwskazania ogólne względne to:

 • choroby metaboliczne (np. cukrzyca),
 • wszelkiego rodzaju alergie,
 • choroby układu krążenia,
 • zaawansowana parodontoza,
 • stany zapalne przyzębia i błony śluzowej,
 • choroby nerek i układu oddechowego,
 • schorzenia endokrynologiczne,
 • choroby reumatyczne, jak reumatoidalne zapalenie stawów.

Wszczepienie implantów nie może zostać przeprowadzone także u kobiet w ciąży oraz u pacjentów poniżej 18 roku życia, u których nie uległ zakończeniu proces rozwoju kości twarzoczaszki. Przeciwwskazaniem do zastosowania implantów mogą być również niekorzystne warunki anatomiczne szczęki oraz przebyta w przeszłości radioterapia okolicy twarzoczaszki.

Należy tu zaznaczyć, iż nałogowi palacze tytoniu muszą liczyć się z ryzykiem powikłań po wszczepieniu implantów zębowych z powodu trudności w gojeniu się ran związanego ze zmniejszonym ukrwieniem.  Palenie tytoniu to jeden z podstawowych czynników ryzyka, wpływających na wskaźnik niepowodzeń implantacji.

Wiek nie jest przeciwwskazaniem do wszczepienia implantów, chociaż oczywiście wraz z nim rosną potrzeby lecznicze, jakie dotyczą rehabilitacji protetycznej. Problem braku zębów zazwyczaj dotyczy właśnie ludzi starszych i to dla nich przede wszystkim implanty stomatologiczne stanowią rozwiązanie, które pozwala na komfortowe życie. Dla pacjentów w podeszłym wieku zasadnicze znaczenie ma ogólny stan zdrowia, który pozwala na przeprowadzenie zabiegu implantacji. U starszych pacjentów występuje często zanik i zmiana struktury tkanki kostnej, co jest charakterystyczne dla procesu starzenia się organizmu, jednak wówczas przed wszczepieniem implantów zębowych można przeprowadzić zabiegi regeneracyjne kości, jak na przykład podniesienie zatoki szczękowej.

Jak wygląda zabieg wstawienia implantu?

Zabieg wstawienia implantu poprzedzony jest zebraniem dokładnego  wywiadu i przeprowadzeniem szczegółowego badania pacjenta przez  lekarza stomatolog, który przeprowadza badania kliniczne, sprawdza stan uzębienia, występowanie próchnicy, grubość, barwę oraz ruchomość błony śluzowej, grubość oraz szerokość wyrostka zębodołowego, jak też ubytki kości oraz stan przyzębia. Zalecane jest także wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych (morfologia krwi, określenie czasu krwawienia oraz krzepnięcia) – ich wyniki będą miały wpływ na dalszy przebieg leczenia. Wymagana jest również zgoda lekarza ogólnego na wszczepienie implantu zębowego w przypadku współistniejących chorób ogólnoustrojowych.

Kolejnym etapem jest wykonanie tomografii komputerowej, pozwalającej na dokonanie dokładnej oceny warunków kostnych i zaplanowanie zabiegu implantologicznego. Często wykorzystywane są programy komputerowe, które wykorzystują zdjęcia tomografii w projekcji 3D, pozwalające na oglądanie i przetwarzanie obrazu, dzięki czemu można zaprojektować uzupełnienia oraz określić optymalne położenie wszczepu.

Implantolog dobiera długość i średnicę implantu indywidualnie dla każdego Pacjenta, a w przypadku znacznych braków zębowych określa również ich ilość oraz rozmieszczenie w jamie ustnej, co zależy także od planowanego rodzaju odbudowy protetycznej. Do obowiązków lekarza na tym etapie należy również wyjaśnienie wszystkich wątpliwości Pacjenta, jakie dotyczą leczenia implantologicznego.

Kolejny etap, czyli wszczepienie implantu, jest przeprowadzane bezboleśnie w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.  Implantolog przy pomocy specjalnego wiertła przygotowuje łoże kostne, w które wprowadza się implant, następnie po skontrolowaniu jego położenia oraz stabilizacji rana zostaje zszyta, a więc umieszczone w kości implanty zostają całkowicie zakryte błoną śluzową. Od tej chwili rozpoczyna się gojenie tkanki kostnej wokół implantu, czyli osteointegracja, której czas określa się indywidualnie – zazwyczaj wynosi on około 6 miesięcy dla implantów w szczęce oraz mnie więcej 3 miesiące dla implantów w żuchwie, co jest uwarunkowane odmienną strukturą kości obu szczęk.

Po około 14 dniach szwy zostają usunięte, natomiast odsłonięcie implantu jest możliwe dopiero po wygojeniu tkanki kostnej. Na tym etapie lekarz ponownie w znieczuleniu miejscowym nacina błonę śluzową nad wszczepem, zaś w implant zostaje wkręcona tak zwana śruba gojąca. Po tym zabiegu okres gojenia jest już znacznie krótszy i wynosi około 14 dni. Śruba gojąca ułatwia właściwe wygojenie się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu oraz modeluje kształt dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną, pozwalając tym samym uzyskać efekt estetyczny maksymalnie zbliżony do naturalnych warunków uzębienia. Po 14 dniach od wprowadzenia śruby gojącej w  implant i wygojeniu się tkanek miękkich, pacjent przygotowany jest do wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

Ostatni etap zależy od zaplanowanego uzupełnienia protetycznego. W przypadku pojedynczego implantu polega ona na przytwierdzeniu łącznika oraz korony protetycznej, w przypadku uzupełnienia licznych braków rozwiązaniem może być most albo proteza, która będzie przymocowana do implantów. Ten etap również wymaga odbycia kilku wizyt w gabinecie stomatologicznym, jednakże dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu komputerowego może on być znacznie skrócony. Korona, która zostaje przytwierdzona do łącznika, idealnie przypomina ząb naturalny, zaś ostatnią czynnością lekarza jest przekazanie pacjentowi wszelkich zaleceń, jakie dotyczą higieny i ewentualne umówienie się na wizytę kontrolną.

W naszej klinice wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym pod czujnym okiem anestezjologa.

Implanty zębowe – ceny

Lekarze Mazowieckiego Centrum Stomatologii są specjalistami w dziedzinie protetyki i implantologii. Posiadają szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, charakteryzuje ich także interdyscyplinarne podejście do każdego pacjenta, a zaproponowane przez nich rozwiązania pozwalają na osiągnięcie doskonałego efektu końcowego. W naszej przychodni  wszystkie uzupełnienia protetyczne wykonywane są w zastosowaniem materiałów wysokiej jakości w oparciu o wiodące światowe technologie.

Ceny implantów zębowych/leczenia implantologicznego są zależne od danego przypadku, i liczby zastosowanych wszczepów. Dlatego też koszty całego leczenia implantologicznego ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta. Zabieg wszczepienia implantu składa się z części chirurgicznej oraz protetycznej, przy czym część chirurgiczna nie obejmuje kosztów wykonania części protetycznej i na odwrót.

Część chirurgicznaCena PLN
WSZCZEPIENIE IMPLANTU2400
IMPLANT TYMCZASOWY1000
PODNIESIENIE DNA ZATOKI3300
REGENERACJA KOŚCIOd 2000
WSZCZEPIENIE IMPLANTU OSSTEM2600
Część protetycznaCena PLN
KORONA NA IMPLANCIE NA PODBUDOWIE Z TLENKU CYRKONUOd 2400
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH (z łącznikiem lub bez łącznika, cena za jeden punkt)Od 1500
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH WYKONANY NA BAZIE TLENKU CYRKONU
(cena za jeden punkt)
Od 3100
PROTEZA CAŁKOWITA OPARTA NA IMPLANTACH I ZATRZASKACH KULKOWYCHOd 4850
WYMIANA MATRYCY W PROTEZIE NA IMPLANCIEOd 550

Dane kontaktowe

Gabinety Chirurgii Stomatologicznej MCS

tel. 22  55 69 300              gabinet  140, 141, 142, 143
tel. 22  55 69 301

Dostępność