telefon (22) 55 69 300
Poradnie

Gabinet Narkoz

Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Narkoza, znieczulenie i sedacja

Narkoza zazwyczaj kojarzy się z poważnym zabiegiem i salą operacyjną. Przeprowadzenie jej wymaga spełnienia rygorystycznych oraz ściśle określonych warunków zarówno ze względu na wyposażenie sali, jak i na sprzęt oraz kompetencje personelu.

Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Na zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym – narkozie decydują się zazwyczaj osoby, które wykazują typowe objawy dentofobii czyli panicznego, a także trudnego do opanowania lęku przed leczeniem zębów. Często jest to także jedyna możliwość na przeprowadzenie leczenia stomatologicznego, na przykład u osób upośledzonych czy zmagających się z określonymi chorobami uniemożliwiającymi leczenie stomatologiczne w tradycyjny sposób na fotelu dentystycznym. Cenioną bardzo przez pacjentów zaletą leczenia stomatologicznego/chirurgicznego w narkozie jest możliwość przeprowadzenia kompleksowego leczenia jednoetapowo, co wiąże się z dużą oszczędnością czasu i ograniczenia przez to liczby dodatkowych wizyt.  Poza schorzeniami, jakie uniemożliwiają podanie narkozy, tego rodzaju zabieg jest bezpieczny i może zostać przeprowadzony u osób dorosłych, jak również u dzieci.

W zabiegu przeprowadzanym w znieczuleniu ogólnym muszą wziąć udział dwa zespoły – stomatologiczny oraz anestezjologiczny. Oprócz dentysty i anestezjologa, na sali musi przebywać także asysta stomatologiczna oraz wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna, która towarzyszy anestezjologowi.

Przed przystąpieniem do zabiegu lekarz musi przeprowadzić szczegółowy wywiad z pacjentem, dowiedzieć się o wszelkich schorzeniach, poznać historię chorób i występowanie innych przypadłości, które mogą stanowić ewentualne czasowe przeciwwskazanie.

Na czym polega leczenie zębów pod narkozą?

Znieczulenie ogólne w metodzie leczenia zębów pod narkozą ma miejsce po dożylnym czy też wziewnym podaniu przez lekarza dobranej indywidualnie do każdego pacjenta dawki leków usypiających. Pacjent jest wprowadzony w głęboki sen, nie odczuwa bólu, a odruchy obronne są zniesione na czas trwania narkozy. Dzięki temu stomatolog przy współpracy specjalisty anestezjologa bezpiecznie oraz sprawnie przeprowadza leczenie stomatologiczne w narkozie.

Takie leczenie może trwać nawet kilka godzin, co zależy od stanu uzębienia, a zatem od obszaru zabiegów stomatologicznych jakie należy trzeba wykonać, natomiast po zabiegu pacjent pozostaje pod obserwacją specjalisty anestezjologa do chwili odzyskania pełnej świadomości. Czas wybudzania jest zależny od indywidualnych predyspozycji organizmu. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. dysponuje w pełni wyposażoną,  profesjonalną salą operacyjną, dostosowaną do przeprowadzania zabiegów stomatologicznych w narkozie zlokalizowaną przy Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii. Świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym (w narkozie) udzielane są przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lekarską w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii ogólnej i protetyki.

Zapisz się na zabieg w znieczuleniu ogólnym:

tel. 669 302 307              gabinet  137
tel. 22  55 69 330              gabinet  137
tel. 22  55 69 398              gabinet  137

Gabinet Narkoz czynny w soboty po uprzednim umówieniu.

Kadra lekarska:

Kierownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii – lekarz stomatolog Dorota Ratyńska, specjalista chirurgii stomatologicznej

  • Lekarz anestezjolog – Danuta Karpowicz-Kulesza, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • Lekarz anestezjolog – Waldemar Magierek, specjalista anestezjologii i ratownictwa
  • Lekarz anestezjolog – Renata Strzelczyk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • Lekarz anestezjolog – Anita Kozińska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • Lekarz anestezjolog – Jarogniewa Cieślak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • Pielęgniarka anestezjologiczna – Ewa Łopacińska
  • Pielęgniarka anestezjologiczna – Małgorzata Matulka
  • Pielęgniarka anestezjologiczna – Agnieszka Złak-Ruszkowska
Dostępność