telefon (22) 55 69 300
16/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

nr sprawy KO/17/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2019 do godz. 12:30

Dostępność