telefon (22) 55 69 300
23/10/2020

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/08/20

DATA OGŁOSZENIA: 23/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03/11/2020 do godz. 12:30

Dostępność