telefon (22) 55 69 300
17/10/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Remont pomieszczeń Pracowni Radiologicznej w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/26/18

DATA OGŁOSZENIA: 17/10/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/10/2018 do godz. 12:30

Dostępność