telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Prawa pacjenta

Karta praw pacjenta

Prawa pacjenta, w polskim systemie prawnym, są rozproszone w wielu aktach prawnych, nakładających na szereg podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych różnego rodzaju obowiązki wobec pacjenta. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. od początku swojej działalności dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszelkich postanowień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony praw Pacjenta.

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
(czynna całą dobę)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 50 64

 

 Przepisy określające prawa pacjenta:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dostępność